Plastic Change

NGO

Plastic Change

Vi er en dansk miljøorganisation med et ambitiøst internationalt sigte

Plastic Change arbejder hårdt med at knække den stigende kurve over plastikspild. Plastik er overalt – på land og til vands. Tre generationers forbrug af plastik har sat sine spor. Kun en lille del bliver genbrugt eller destrueret. Resten ligger i naturen i hundredvis af år.

Vi arbejder for at reducere vores enorme plastikproduktion ved blandt andet at eliminere unødvendig engangsplastik fra vores produkter, ved at sætte bedre rammer for hvordan vi designer produkter til mere genbrug, og det plastik vi ikke kan genbruge, skal vi kunne genanvende. Vi arbejder både på politisk niveau, sammen med befolkningen, i samarbejde med innovationspartnere, på internationalt niveau, sammen med forskere og med at uddanne vores fremtidige generationer om problemet.

Plastic Change består af et fast dedikeret team og en række uundværlige frivillige kræfter. Alle yder en stor, uvurderlig og professionel indsats for, at organisationen kan gennemføre sine ambitioner om at knække kurven for plastikproduktion og hermed plastikforurening.

 

Baggrund

Plastikforureningen truer fødevaregrundlaget i havet. Hvert år ender mellem 8-12 millioner ton plastik i verdenshavene. Hvis vi ikke gør noget, vil der i 2025 være ét ton plastik i havet for hver tre tons fisk.

Vores vision

Plastic Change arbejder mod at fremtidige generationer skal kunne leve i et affaldsfrit samfund og ernære sig af et miljø uden plastikforurening i en fremtid, hvor plastikproduktion er bæredygtigt.

Vores mission

Plastic Change skaber handling – lokalt, nationalt og globalt, der leder frem til opfyldelse af vores vision. Det sker gennem engagement af Plastic Changer bevægelsen, politisk arbejde, internationale arbejde, formidling og løsninger til den stigende plastikproduktion og plastikspild – over for og i samarbejde med befolkning, erhvervsliv og politikere.