Demeter

Ansvarsfraskrivelse


Alle beviser leveres som de er, der er ingen garanti for fuldstændighed eller nøjagtighed.

Demeter - kontrolleret biodynamisk kvalitet

De to Demeter-mærker må bruges på produkter, der er kontrolleret efter Demeter-reglerne for biodynamisk dyrkning og forarbejdning. Demeter-reglerne er internationale og er mere restriktive end økologi-reglerne af hensyn til jordens frugtbarhed, gårdens balance, naturområder, dyrenes velfærd, klimaforhold, fødevarernes kvalitet og forbrugernes sundhed.

Biodynamisk dyrkning bygger på principper om gården som en levende organisme. Biodynamikere arbejder på at skabe sammenhæng mellem jord, planter, husdyr, natur og mennesker, så de tilsammen udgør en sund og livskraftig helhed. Det er grundlaget for at producere fødevarer, der kan give næring til krop, sjæl og ånd.

Alle biodynamiske landbrug og virksomheder er som basis kontrolleret efter økologireglerne.  Blandt de skrappere Demeter-regler er forbud mod brug af gylle og anden gødning fra konventionelle landbrug, forbud mod afhorning af kalve og næseringe i grisetryner, og kun 22 tilladte tilsætningsstoffer mod 49 i økologiske produkter.

Kilde: www.biodynamisk.dk

De væsentligste forskelle på Demeter- og økologireglerne:
• En bedrift skal have et dyrehold (overvejende drøvtyggere) eller indgå i et fast samarbejde med et biodynamisk husdyrbrug
• De biodynamiske markpræparater skal anvendes til hver afgrøde hvert år
• Konventionel gylle og ajle må ikke anvendes på biodynamiske jorde
• Kvæg må ikke afhornes og indkøbt kvæg må ikke være afhornet
• Alt foder skal være biodynamisk eller økologisk efter nærmere angivelser
• Gødning skal tilsættes de biodynamiske kompostpræparater
• Indkøbt gødning skal komposteres og tilsættes kompostpræparaterne
• Der må generelt højst tilføres gødning med 112 kg N/ha. pr. år i gennemsnit
• Tilførslen af indkøbt gødning må ikke overstige 40 kg N/ha
• Der må ikke anvendes CMS-hybride sorter (GMO-lignende fremstilling)
• Rækkedampning mod ukrudt er forbudt
• UVC-lys må ikke anvendes til bestråling af planter (mod svamp og skimmel)
• Nanoteknologiske stoffer må ikke anvendes

Vedr. forarbejdning bl.a.:
• Ialt er kun 22 tilsætningsstoffer tilladt til Demeter-produkter mod 49 til økologiske produkter
• Der er må ikke anvendes nitrit eller nitrat i Demeter-produkter
• Mikrobølger må ikke anvendes
• Homogenisering og UHT-behandling af mælkeprodukter er ikke tilladt
• Safter skal være pressesafter og må ikke laves af koncentrater og vand
• Korn må ikke formales i hammermøller 

OBS. Der findes to Demeter-mærker. Begge stiller samme krav til producenterne.
Det andet Demeter-mærke: https://da.eachthing.com/proofs/37/demeter